Skip to content
grabienie liści

Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się 29 listopada 2023 r. przyjęto m.in. obwieszczenie o przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MOSINA

Jednocześnie Gmina Mosina informuje, że w 2024 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wyniesie 33 zł.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wyniesie 2-krotność wyżej wskazanej stawki – 66 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2023 r.
Indywidualne numery rachunków, na które należy uiszczać opłaty pozostają bez zmian.

Back To Top Skip to content