Skip to content

Dział wywozów świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i Gminy Mosina oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Rodzaje odpadów odbieranych od mieszkańców:

  • zmieszane odpady komunalne
  • segregowane odpady komunalne, tj. papier i makulatura, tworzywa sztuczne i metale, szkło opakowaniowe
  • odpady biodegradowalne
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

Kontakt: wywozy@pukmosina.pl
tel. (61) 8-132-321 lub 697 888 420

W przypadku chęci zgłoszenia uszkodzenia pojemnika, prosimy o wypełnienie FORMULARZA REKLAMACYJNEGO oraz przesłanie go na adres:

reklamacja@pukmosina.pl

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do korzystania z aplikacji Eco Harmonogram. Gospodarka odpadami oraz ochrona środowiska to bardzo ważne zagadnienia dla nas wszystkich. Staramy się unowocześniać i dopasowywać kolejne funkcjonalności do potrzeb mieszkańców naszej Gminy.

Back To Top Skip to content