Skip to content
Mobilne płatności w SPPN

Mobilne płatności w SPPN

Od dnia 01.03.2024 r. pojawiła się kolejna możliwość uiszczania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie za…

linia 699 zmiana

Skrócone kursy na linii 699

Na środę 20 marca, rolnicy zaplanowali protest generalny w całej Polsce. Tego dnia rondo w Mościenicy będzie zablokowane. Kursy autobusowe…

uw

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady 2024

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów na 2024 r.  – POBIERZ PDF

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE

odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Mosina

prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

obsługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Mosina

dowozy szkolne (w tym dzieci z niepełnosprawnościami)

odbiór odpadów z terenów publicznych (Gmina Mosina)

administracja SPPN (strefa płatnego parkowania niestrzeżonego)

zbiórka i przekazywanie do utylizacji padłych zwierząt

wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Back To Top Skip to content