Skip to content
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady 2024

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady 2024

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów na 2024 r.  – POBIERZ PDF

lis

Pomoc interwencyjna dla zwierząt

Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt na zlecenie Gminy Mosina od 1 stycznia 2024 roku realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w…

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów 2024

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej w roku 2024 Odpady zmieszane – miasto Mosina Odpady BIO – miasto Mosina Odpady segregowane – miasto…

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE

odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Mosina

prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

obsługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Mosina

dowozy szkolne (w tym dzieci z niepełnosprawnościami)

odbiór odpadów z terenów publicznych (Gmina Mosina)

zbiórka i przekazywanie do utylizacji padłych zwierząt

wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Back To Top Skip to content